is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een makker door Jezus uitgezonden om te prediken, doch men weet niet wie zijn medegezel onder de Apostelen was. Hij begint zijn verraad als Jezus' roep begint af te nemen (Joh. 6. 64, 70, 71).

Judas repr. het Lager Zelf in den mensch, dat zich tegen alle daden van zelfopoffering, van devotie en onzelfzuchtige liefde verzet en ze bespot. Hij kan de onpeilbare diepte b.v. van Maria Magdalena's hart niet begrijpen. Zijn strijd is in zooverre nutteloos, dat hij eindigt met zelfvernietiging, — zooals alle kwaad ten slotte moet eindigen.

Bartholomeus wordt gewoonlijk afgebeeld met een groot mes, het instrument van zijn marteldood en met zijne eigen huid over den arm hangend. Dag: 24 Augustus.

De vier Evangeliën correspondeeren met de vier wachters van den hemel, met de vier aangezichten der Cherubim, de vier vaste Zodiac. teekens, de vier hoeken van het Heilige Land, de vier lichamen van den mensch.

\ an de 4 Evangelisten repr.:

Johannes — 't Pleroma — 't land over — de Aura.

den Jordaan

Mattheus — deGeestel.wereld — Gallilea — 't Hoofd. Marcus — de Psych. wereld — Samaria _ 't Hart. Lucas — de Stoffel, wereld — Judea — de Navel.

In den vorm van een verhaal zijn de ervaringen der menschelijke ziel in de vier evangeliën weergegeven; de vier evangelisten zijn ook de vier collectieve wezens der vier rassen, als menschen daargesteld. Dit zijn eenige der beteekenissen; vergelijk ook p. 166.

Adam, Eva. Adam beteekent de schitterende, de uitstekende, de goddelijke en in de oudere beteekenis ook: „van de aarde geboren , of „den dood ondergaan '. Twee beteekenissen dus \ an den eersten en den tweeden Adam; de eene is de trouwe weerspiegeling van zijns Vader's glorie, „schitterend als Spica (de aar) en gezegend als de tak", de ander is de Centaur en het slachtoffer (vergelijk chap. Zodiac en Bijbel).

Adam belichaamt de kracht der zon.

Eva belichaamt de kracht der maan.

Adam verschijnt gewoonlijk in den zin der involueerende menschheid; hij is nog altijd niet in het Paradijs teruggekeerd doch is thans gehuld in dreigende, zwarte wolken waardoor geen zonnestraaltje heen breekt. Toch zijn er vage teekenen van een aanbrekenden dageraad, die evenwel nog ver af is.