is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lnvolutie loopt op haar eind en 't is met Volle maan Q) 8 O) dat de grootste diepte in de stof bereikt wordt. De lagere per soonlijlkheid, de diermensch, nu tot volle ontwikkeling gekomen, „predikt" nu — als Johannes de Dooper — in de wildernis, de „woestijn" der materie; het harde conkrete verbergt het aantrekkelijke albstracte van het Paradijs totaal; — de menschheid Adam is zoo diep „gevallen" als hij kon. Als een berouwvolle „verloren zoon" keert ihij terug tot zijn Vader, — de Evolutie neemt een aanvang. De diermensch (Joh. d. D.) is gehuld in .dierenhuiden, en leeft van dierlijk voedsel, sprinkhanen etc. verhaalt de Bijbel ons. Doch hij is de minste, hij (de hoogste) is minder dan de laagste in de wereld van Christus, die 6 maanden later dan Johannes de Dooper geboren werd.

22 Juli en 25 Dec. representeeren resp. 0° der Kreeft en 0° van den Steenbok, -— de plaatsen van den Zodiac, waarin de Zon zijn hoogste en laagste punt bereikt. Daarom zegt Johannes de Dooper: „Hij zal toenemen en ik zal afnemen", d. i. het Hooger Zelf zal meer en meer het lagere zelf ten onder brengen; — de Zon verdrijft ten slotte de duisternis. Johannes de Dooper ' en Elias repr. dus het lager zelf, ook genomen in de beteekenis van 't psychisch zelf en ook in die van Involutie. Christus symboliseert het Hooger Zelf, de Geestmensoh, de Evolutie. Elias doopt den mensch met de elementaire en de grove stof, d. i. hij doopt het lichaam, Johannes de Dooper doopt hem met water (symbool der astrale wereld) d. i. hij doopt de ziel en Christus doopt hem met het vuur van den H. Geest (de geestelijke doop).

Eerst als de „maan" van 't Lager Zelf vol is, verschijnt de Christus, — de mensch moet zoolang „zwijnen gehoed" hebben, totdat hij begint te walgen van zichzelf en inziet dat zijn weg in een andere richting ligt.

Dan ibegint hij den Augias-stal van zijn Lager-Zelf te reinigen en maalkt hij een plaatsje gereed voor het „Kind", dat in de nabijheid der „dieren" geboren wordt.

De Maatstok van Johannes. De 12 krachten, resp. de 12 weerstanden, werken in vier gemanifesteerde werelden van vorm. Ze worden verdeeld in 5 en 7; de 5 is weer onderverdeeld in 1 en 4; de 7 is weer onderverdeeld in 3 en 4 en de 3 weder in 1 en 2. Deze verdeeling is de ha sis van Johannes' maatstok.

Ze is van toepassing op alle 4 vormwerelden, symboliseerend den Logos en zijne 4 gemanifesteerde krachten (zonnekrachten) ; de 7-voudige groep (maankrachten) heeft betrekking op de maan en hare 7-voudige tijdperioden. De 5-voudige groep