is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRISTELIJK MYSTICISME. *)

Mysticisme was altijd het hart en de kern van het oorspronkelijke Christendom, en de symboliek was de taal der christelijke en andere vormen van mysticisme.

Harold Bayley.

't Is the sunset of life, gives me niystical lore And coming events cast their shadows before.

Coleridge.

De woorden mystiek, mysterie, mysterieus hebben voor iedereen eene bijzondere aantrekking. Zelfs de gewone courantenlezer, die nooit iets anders onder de oogen krijgen dan couranten en nog eens couranten, gevoelt zich — zoodra hij zich verzekerd heeft van de geldkoersen etc. — onweerstaanbaar aangetrokken tot een artikel met een hoofd als: „een mysterieus spoorwegongeluk" of „de mysterieuse verdwijning van mijnheer X." enz. Het woord omgeeft de dingen als met eene mysterieuse mist en maakt ze daardoor mooier, evenals de leeuwen op Trafalgarsquare in Londen, op een mistigen herfstmorgen. De mensch wil door den mist heenzien, hij verlangt te ontdekken wat daarachter is, zooals een stoere Zwitser, — in navolging van zijn natuurgenoot de Steenbok, — niet rustig is,-voordat hij het gevaarlijke kopje — daar voor hem — beklommen en zijne rauwe keelklanken uitgejodeld beeft.

Zoolang de mensch gedacht heeft — lang voor de zoogenaamde „geboorte der Philosophie" onder Thales en Pytliagoras, tot op den dag van heden — heeft hij altijd getracht, een tip van den sluier op te lichten, die de mysteriën van het leven verhullen. Reeds Ammonius Saccas, (c.a. 200 a. D.), hoofd van de „Alexandrijnsche school", de groote leermeester van den grooten Plotinus, wijst op de velerlei beschouwingen, die men in zijn tijd had over de ziel. „Bijna al de Ouden , zegt hij2), „verschillen van meening over de natuur der ziel." Tliales houdt ze voor niet substantieel en voor niet onsterfelijk, Pythagoras houdt haar voor een „bewegelijk getal", Plato voor eene „intelligente substantie, uit zichzelf bewegelijk volgens een

') Zie ook onder 't hoofd Conclusie.

«) La Doctrine d'Ammonius Saccas. 1836, Bruxelles.