is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den voorrang wil schenken aan het dienende, reinigende beginsel (T^p) of aan het materieele, verleidende principe (Til) dat aan deze beide „hoeksteenen van 't stoffel, kruis" ten grondslag ligt.

Vooral TTL duidt altijd op gevaar. Zelfs in de beteekenis der letters is dit neergelegd, n.1. Tl^ en 11] vertegenw. de letters L, M, S en Z en de combinaties hiervan en verder ook vele sisklanken(Tll). Vooral in de zwarte magie, in toovermiddelen, amuletten etc. spelen de S en Z een groote rol.

Ook het astronom. symbool voor Libra (lqj) gelijkt op een altaar. De oudste vorm van een altaar was rond, welke vorm bewaard is gebleven in de ronde schalen. Hier werd de ontoereikende losprijs der menschheid toereikend gemaakt door het Offer van Christus, hier duidelijk den Zonnegod symboliseerend, want de zon heeft in Libra zijn val. Wat die prijs is en hoe ze betaald werd, leeren ons de drie decanaten, het Kruis, het Slachtoffer en de Kroon.

a. Het Kruis heet in 't Hebreeuwsch Adom dat „dooden" beteekent (vergelijk Dan. 9. 26). Door de veranderde richting van de aardas is thans het Zuiderkruis in het noordelijk halfrond niet meer zichtbaar, doch in Jezus' tijd kwam het nog juist boven den horizont.

Het Kruis is een merkteeken, — een einde — zooals de laatste letter van het Hebreeuwsch alphabet, de Tau, die vroeger ook den vorm van een kruis had. Teekenend is, dat in den Zodiac van Denderah bet Kruis is daargesteld door een van dorst versmachtenden Leeuw, met de tong uit den bek en wien eene vrouw een beker aanreikt. (Ps. 69. 22.)

Dat het Kruis in het teeken Libra zijn standplaats heeft, kan ons niet verwonderen als we den gewonen mensch betrachten met betrekking tot de beide aangrenzende teekens, de Schorpioen en de Maagd, die in hunne astrologische beteekenis de geslachtsorganen en de spijsverteringswerktuigen daarstellen. Dat zijn de beide steunpilaren van het stoffelijke kruis!

b. Lupus, of het Slachtoffer. Ook Bestia (lat.) genoemd. Het dier is of wordt gedood. Dit is ook de beteekenis van de Grieksche benamingen Th era en Lycos. In 't Arabisch heet het Asedaton en in 't Hebreeuwsch Aseda, 't geen beide beteekent: „gedood worden". Het teeken bevat alleen sterren van de 4e gr. en kleiner.

Het dier is echter niet gedood door anderen, doch door