is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(planeten) suizen. We leven op een electron en nog niet eens een zeer gecompliceerd electron, want er zijn „zonnen", die tot 92 planeten (electronen) tellen!

Elke Microcosmos heeft haar „zon", „maan" (manen) en „planeten" — waarneembaar of in kiem — zooals ons planetenstelsel die heeft en deze „planeten" zijn centra van kracht, die in den Microcosmos voortschrijden zooals ze dat doen in den Cosmos, daarbij zekere standen ten opzichte van elkaar innemend, die wij „aspecten" noemen. Het zijn deze aspecten, die ons den tijd leeren kennen, wanneer er in ons gedachten- en gevoelsleven zekere veranderingen plaats grijpen.

De planeten zijn de „organen" van het cosmisch lichaam, s zooals de voornaamste organen van het menschelijk lichaam de „planeten" van dit lichaam zijn. Elk orgaan repr. een keten van meer of min latente, goddelijke eigenschappen — mogelijkheden dus, die in den loop der evolutie tot ontwikkeling komen!

Deze goddelijke eigenschappen dus, die „ingewikkeld" werden gedurende de involutie, worden wederom „ontwikkeld gedurende de evolutie. Dit in- en owi-wikkelen geschiedt in een bepaalden rhytmus van tijd, waarvan de Maan (resp. manen) de „minuten" en de Zon + de Planeten de „uren" aangeven. De zoogen. „vrije" menschelijke wil tikt de seconden, die echter zonder invloed blijven op den regelmatigen voortgang der groote wijzers van dit cosmisch uurwerk.

De Maan hult de gedachte in stoffelij'ken vorm; de stof (resp. oerstof) is het negatieve, vrouwelijke element, Maria, Maya, bevrucht door het positieve, mannelijke element des Heiligen Geestes, om den Zoon, d. i. 'hier den Microcosmos, te baren (mensch, dier, plant, mineraal). Op onze aarde heeft alles den 7-voudigen rhytmus en de 7-voudige stoffelijke samenstelling naar de 7 hoofdcentra van kracht der 7 planeten (waaronder hier ook Zon en Maan gerekend worden) die het stoflichaam helpen vormen en beïnvloeden. De Maan beïnvloedt alles nog daarenboven volgens een rhytmus van 7, naar hare 4 phasen, elk van 7 dagen, resp. 7 jaren.

En nu in betrekking met de religie.

Eene wet in de Natuurkunde luidt:

Vorm ontstaat, als eene kracht en eene weerstand met elkaar in evenwicht geraken.

Bij openbaring in vorm, — d. i. in stof — moeten dus beide factoren aanwezig zijn én ze zijn aanwezig. De Kracht wordt in het Heelal vertegenwoordigd door den Wil van het Alwezen dat zich gaat openbaren, d.w.z. „waarneembaar geboren" doen