is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vluchtig gelezen heeft. Van dit bestuur toch zal men niet mogen verwachten dat het zóó slecht op de hoogte is of tot minderwaardige dingen zijn toevlucht zou nemen, om eene Orde te bestrijden, die het om ongenoemde redenen liever niet naast zich ziet opgroeien.

Wij willen hier niet te diep ingaan op de onjuistheid van den titel der brochure — "Hoe word ik Vrijmetselaar?" — die veeleer had moeten luiden: "Hoe word ik lid van de Orde der Vrijmetselaren, onder het Groot-Oosten der Nederlanden", want dat zou ons voor ditmaal veel te ver voeren. Toch moet in het kort hierover iets gezegd worden.

Vrijmetselarij is de geest der dienende liefde, welke hen bezielt, die de menschheid willen leiden op het moeilijk pad der evolutie.

Een Vrijmetselaar is een ieder die met dezen geest bezield is, die steeds aan zichzelf arbeidt, zoowel moreel als intellectueel, om deze moeilijke taak van leider der menschheid te vervullen, en iedere Orde van Vrijmetselaren erkent dit ook door te spreken van Vrijmetselaren zonder schootsvel. Men kan dus geheel op zichzelf staande, zéér goed Vrijmetselaar zijn.

"Hoe word ik vrijmetselaar?" is dus te beantwoorden door: "Arbeid aan uzelf, om te worden een leider der menschheid, een Bouwer van den Tempel der Menschheid". (Men leze hierover verder bijv.: F. J. v. paasschen: "Watis Vrijmetselarij? Proeve van Beantwoording". 'sGravenhage, F. J. van Paasschen, 1910. ie en 2e duizend. 8°, 14 blz. Prijs ƒ0.10.)

Nu zijn niet velen krachtig en bekwaam genoeg om op eigen beenen te staan en te blijven staan en is het duidelijk, dat iemand daarom zoekt naar aansluiting bij een kring van leiders, die van gelijk streven zijn en hem kunnen steunen bij den arbeid aan zichzelf en bij zijn werken naar buiten.

Op die wijze ontstaan Vereenigingen, die magonniek van aard zijn, d. w. z. Orden, welke Vrijmetselaars — denk aan onze definitie — omvatten. (In hoeverre nu de praktijk