is toegevoegd aan uw favorieten.

Meerdere inlichtingen voor hen die het voornemen hebben om vrijmetselaar te worden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(14) Neen, geen Inspecteur van den Ritus, want die Orde bezit geen Hooge Graden.

Maar wel is er een afzonderlijke Orde van Hooge Graden naast het Groot-Oosten, die wèl of half erkend worden en die feitelijk de lakens uitdeelen.

Wij zullen daar voorloopig maar liever niet op ingaan, nietwaar ?

(15) En het is geen propaganda-brochure!

(16) Behalve wanneer men Katholiek is, of in een enkele Duitsche Orde Jood is of niet aan een persoonlijk God gelooft (Ierland) of wanneer men Theosoof is. In het laatste geval wordt men geenszins geweerd, dat zou moeilijk gaan, maar men wordt scherp in het oog gehouden als zijnde "van de nieuwe richting". (Zie Maconniek Tijdschrift.)

(17) Profanen zullen van deze anti-Theosofische tirade weinig begrijpen. Magons van "de nieuwe richting" des te beter. Daar zie ik wel eenigszins de hand van het Hoofdbestuur in.

Het is overigens vrij bar dat een lid van een geheel besloten kring met de sanctie van het Hoofdbestuur, het publiek reeds bij voorbaat waarschuwt tegen een gedeelte van de leden van dien kring.

(18) Die geldelijke offers zijn bij de Orde w.o. het GrootOosten der Nederlanden aanmerkelijk hooger dan bij de loges der Gemeenschappelijke Vrijmetselarij, zóó zwaar dat ze menig uitstekend mensch moeten terughouden.

(19) Wij kunnen niets anders antwoorden dan dat de brochure op een dwaalspoor voert.

(20) Dat mocht er zeker wel bij gezegd worden, want voor een ieder behalve blijkbaar den schrijver, ligt de propaganda er dik op. Overigens kan men moeilijk vrij man zijn in een Orde, waar nu dit dan dat "verboden" wordt op straffe van tuchtmaatregelen.

"Het is verboden de loge Cazotte te bezoeken."

" Het is verboden veel Theosofie in de loges te brengen."

"Het is verboden 'de Swastika'te steunen, te lezen enz.;