is toegevoegd aan uw favorieten.

De tooverspiegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze zijn dood! enz. Deze patiente was ten prooi aan melancholische gevoelens. In hare visioenen ziet ze slechts bloed en tranen, ziet ze alle handelende personen sterven, ziet ze slechts ongelukken en grafkelders.

Ook in deze gevallen behoeven wij er wel niet aan te twijfelen dat de visioenen producten zijn van de psychische werkzaamheid van den ziener. Uit alles blijkt dat ze uiting geven aan zijne gevoelens.

Maar naast deze visioenen, die zonder veel moeite te herkennen zijn als voortbrengselen van de geestelijke werkzaamheid van den ziener, bestaan andere, waarin deze herkomst niet zoo duidelijk is.

Vooreerst is er een groote groep van beelden, men denke aan de eerstgenoemde patiënte van Janet, die wel niet op zichzelf vreemd zijn, maar waarvan men niet begrijpt waarom ze verschijnen. Het zijn eenvoudige voorstellingen van dieren, bloemen, landschappen, enz. Alledaagsche beelden, die noch met aangename, noch met onaangename gevoelens gepaard gaan. Hoogstens brengen ze den ziener in verbazing omdat hij er vreemd tegenover staat. Deze categorie van visioenen, die volgens de overeenstemmende verklaringen van alle onderzoekers verreweg in de meerderheid is, wordt meestal vrij stiefmoederlijk behandeld. Zoo verklaart Miss X dat ze al die figuren van dieren, planten, landschappen, enz. niet de moeite van nadere beschouwing waard vindt. Ze acht hunne beschrijving eenvoudig tijdverlies en als ze slechts dergelijke beelden aanschouwt, legt ze het kristal spoedig ter zijde. Janet wijst er alleen op dat deze visioenen den ziener m verbazing brengen, omdat hij ze niet herkent als zijn eigendom, ze hem dus vreemd toeschijnen.

Maar wel zijn beiden het er over eens dat deze visioenen producten zijn van geestelijke processen van den ziener. Miss X verklaart ze voor „gewone geestes-oog schilderingen" en stelt ze op een lijn met de „niets beteekenende brokstukken van innerlijke visioenen die voor ons zweven, als onze aandacht is verslapt". — Volgens haar dient dan ook 183