is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder plichtsgevoel of belangstelling voor het gemeenschappelijk nationaal belang, die liefst zoo weinig mogelijk doet, en zonder dwang of toezicht dit weinige slecht doet. „Hoe doe ik het minst en krijg ik het meest?" Zietdaar de vraag van den arbeidenden stand in onze dagen, die al het goede mede verlangt, doch niet behoorlijk mede wil wérken, en door gezamenlijk gedwing ontgaan wil aan den wedijver, waarbij men vraagt: „hoe werk ik het best en verdien ik het meest?" Veel wordt er tot dat dom hebzuchtige volk gesproken over het gevaar van de reactie. Maar dat het in zijne onrechtvaardigheid jegens vlijt en verdienstelijkheid zelf bezig is, den achteruitgang te bewerken, dat hoort het niet, en wil het niet hooren. In eendrachtige tweedracht jegens de kerkelijke pai tijen, die met hare scholen en schooleischen aan het ontredderen onzer geldmiddelen druk en onverbiddelijk mededoen, maakt in eigen verkeerd begrepen belang de tot macht en heerschappij gekomen goddelooze arbeidersklasse den staat tot verkwister op kosten der aan de stembus in de minderheid blijvende nijveie bui gerij, zonder dat de hoogste loonen den arbeider zeiven tot een gewillig belastingbetaler maken. Want deze wil alles voor niets hebben, allereerst de school voor zijne kinderen.