is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering, zal de Kerk der middeleeuwen evenzeer als onze hoogere beschaving te gronde gaan.

Door anderen zal U dit in onze nu reeds erg democratische, dagen niet licht zoo ronduit worden gezegd; „de gedaante dezer wereld gaat voorbij," dat beseffen wij eigenlijk allen, doch anderen toonen allicht onvermijdelijker wijze bezorgdheid, om dan tevens een ongegrond vertrouwen in de toekomst uit te spreken. Maar treffend zijn in dit opzicht toch ook elders de teekenen des tijds. Zoo zegt de helderziende, meer bepaaldelijk met het astrale gebied vertrouwde Charles Webster Leadbeater, de stille verstrekker van ingevingen aan de pronklievende en voor de vertooningen zorgende mevrouw Annie Besant, de man van Adjar bij Madras, die Krisjnamoerti had voorbereid, om van den komenden Boeddha de levende tempel te kunnen zijn, Leadbeater de

hoogbejaarde, als 'liberaal Katholiek' of

gnostiek bisschop van Australië, in een boek over de verborgene zijde der Christelijke feesten, dat wij menschen zijn van eene groote beschaving, of dit ten minste zelve vinden, maar dat er een ontzettende hoop ellende is in de wereld, en wij aan een zeker soort van verandering groote behoefte hebben. Overal, zegt hij, heerscht onrust, en het schijnt, dat het stelsel, waarop