is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij wordt," aldus de Thalmoed met het oog op Hez. 31 : 34, „menschen genoemd; de andere volken heeten geen menschen maar vee." „De ziel der anderen," zoo leest men elders, „is afkomstig van den onreinen geest, en daarom heeten zij varkens." Eigenlijk mag dan ook een 'mensch' met ons geene gemeenschap houden. En heeft zich het internationale Jodendom, de Alliance Israélite Universelle, die het Grroot Oosten van Parijs beheerschte, vooraan, met ons varkens niettemin bemoeid, dan is dat gebeurd tot vrijmaking des Jodendoms, dat is tot verwerving der aan de Joodsche geslepenheid toekomende wereldheerschappij ; middel daartoe was allereerst der Joden internationale geldmacht, die best te vereenigen is met een communistisch drijven naar onzen kant, met het maatschappelijk en staatkundig drijven naar opheffing van den eigendom der gojim. Daarbij was er geen gemoedsbezwaar tegen stelselmatige prikkeling en aanvuring van het lagere in ons allen, noch ook tegen eene onridderlijke en niets ontziende, nijdig radicale critiek, waarbij heftig eenzijdig en zonder gevoel voor 'onze' maatschappelijke samenleving al datgene bestreden werd, of nog wordt, wat de gemeenschap der gojim in de voegen moest houden, doch maatschappelijk en staatkundig niet was