is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grondslag der 'Vrije' en 'De Tijd' f 0.50

Het eerste evangelie in het licht van oude gegevens . „ 1.90

Gnosis en evangelie 1.80

De evangelische Jozua *) 0.75

Het evangelie. Eene 'vernieuwde' poging tot aanwijzing

van den oorsprong des Christendoms Tweede uitgave „ 2.25

De theosophie in Christendom en Jodendom. . . . „ 0.90

Onze evangeliën en de oude theosophie *) . . . . „ 0.90 De groote vraag voor de Christenheid onzer dagen.

(Heeft Jezus geleefd?) Tweede uitgave . „ 2.25

De Orphische Mysteriën. Tweede druk „ 1.50

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte, met eene toegift voor Vrijmetselaren. Derde druk „ 3.—

De Vrijmetselarij voorheen en thans. Derde uitgave *) „ 3.25

Mevrouw Blavatsky en hare 'theosophie' f) . . . . „ 1.50

Zu Goethe's Faust. Leitfaden zur Einführung, 2e Ausg. „ 2.—

Die althellenische Wortbetonung im Lichte derGeschichte ,. 1.40

Gabler's Kritik des Bewusstseins *) „ 2.50

J. E. Erdmann's Grundriss der Logik und Metaphysik. „ 1.50

J. E. Erdmann's Abhandlung über Leib und Seele. . „ 1.50

Hegel's Kleine Logik *) §) „ 3 25

Hegel's Philosophie der Religion . . I f 6.75, II, le „ 2 75

Hegel's Philosophie des Rechts 5.50

Hegel's Phsenomenologie 8.—

Hegel's Encyklopsedie 12.—

Hegel's Geschichte der Philosophie „12 —

Voorts:

Frgenkel (Dr. J. M.), Antwoord aan Prof. Jelgersma . „ 0.60 Meerum Terwogt (Dr. P. C. E.), Een Hollandsch

Franskiljon 0.25

Meerum Terwogt (Dr. P. C. E.), Meetkunde en Redeleer „ 0.50

Portret van Prof. Bolland, Cabinetformaat . . . „ 0.50

*) Uitverkocht. .

t) Opgenomen in 'Zuivere rede en hare werkelijkheid'. §) Vormt het eerste gedeelte der Encyclopsedie.

**) Opgenomen in 'De natuur', 5de druk.