is toegevoegd aan uw favorieten.

Almacht of Bouwmeester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gansche wereld van physiologische, psychische en maatschappelijke dingen volgens eenzelfde tegengesteld beginsel. Daarbij is de macht van het goede nooit de macht die tevens het kwade wil of toelaat (d. w. z. zou kunnen verhinderen als ze het wilde), maar het is de macht die altijd strijdt tegen de macht van het kwaad. Neemt gij een Bouwmeester aan, hetzij een die transcendent of immanent is, die gansch dat groote bouwwerk heeft gewrocht en steeds nog rijzen doet, dan heeft deze macht de evenwichten gebouwd en strijdt tegen de negatieve macht van het kwaad, die de evenwichten en daarmee het leven verstoort of vernielt. Die Bouwmeester heeft niet het kwaad tevens gewild of toegelaten: het kwaad gaat tegen zijn werk en zijn wil in, het bederft of vernielt zijn werk telkens. De Bouwmeester is de scheppende macht van al het „goede". Hij streeft naar almacht, maar is geen almacht, want er is een andere macht, die destrueert.

Tot het werk van die andere macht — hetzij men deze persoonlijk-transcendent of immanent of beter enkel als een negatieve macht wil opvatten — behoort de ramp, de vernieling, behoort physiologisch de ziekte, de degeneratie, de misvor• ming, behoort psychisch de verblinding, de krankzinnigheid, moreel de verkeerde eigenschappen, de zonde, maatschappel ij k de sociale wanverhouding, het gebrek, de oorlog. En het einde, het resultaat van het werk van die macht is het vernielde, de levenloosheid, de leegte. Er is geen koninkrijk van het kwaad, want hoe meer het kwaad het goed overwint, des te meer doodt het kwaad zichzelf, des te kleiner wordt zijn plaats, — maar hoe meer het goede het kwade óverwint en in bedwang krijgt des te meer groeit het goede, des te grooter wordt zijn rijk. Dat is het indrukwekkend verschil tusschen het Goede en het Kwade, zoo men wil tusschen het rijk van God en den Duivel.

Nu is het voor het goede, dat steeds de tegengestelde reacties moet opvoeren (intensiveeren), wel juist een groote krachtsin-