is toegevoegd aan uw favorieten.

Almacht of Bouwmeester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spanning, om het uit te houden tegen het kwaad, welks werking den gemakkelijken afglijdenden weg gaat (steeds gepaard met verlies aan arbeidsvermogen). Daardoor wanhoopt men zoo vaak aan het vooruitgaan van het goede. En menigmaal ziet men dan ook tijdelijk of locaal het goede 't afleggen in dien strijd, of althans achteruitgaan. Maar desondanks ligt er een belangrijke grond tot optimisme in de hier uiteengezette levensbeschouwing, die vooral wat betreft de macht van goed en kwaad juist uit de verschijnselen der realiteit is opgebouwd. Want daaruit volgt, als men denkt aan de populaire vraag, die wel eens gesteld wordt „of er meer goed of kwaad in de wereld is", het antwoord „dat er meer goed is, want indien er meer kwaad (dan goed was, dan bestond er niets, want dan had de in negatieve richting werkende macht van het kwaad, het positieve gebouw van het goed genivelleerd". Maar wel bestaat er steeds reden tot de waakzame vraag: is op een zekeren tijd de werking van het kwade sterker dan die van het goede en gaan wij soms achteruit, teren wij in op het groote positieve bezit, op het „arbeidsvermogen" dat in het groote gebouw van het goede is opgestapeld ? En dan is er dikwijls aanleiding tot een pessimistische stemming. Maar daar deze enkel als korte waarschuwing goed is, maar bij langer werking slechts de depressie, en daarmee den achteruitgang bevordert, moet deze gecompenseerd worden door dien optimistischen tegenstroom, die met haar activiteit weer voortbouwt omhoog, zelfs in de slechtste tijden.

Wie het dogma van de Almacht durft verwerpen, wie dus verwerpt één „Heer van leven en dood , hij weet dat ziekte, dood, ramp, zonde, oorlog niet zijn bedoeld, noch worden toegelaten door een macht, die als Bouwmeester juist tegenover zich steeds heeft te strijden met de macht, die streeft naar bederf en vernieling van zijn constructies.

Voor hem, die deze beschouwing aanvaardt, vervalt alle raadsel van ziekte, ramp en dood. Want deze raadselen