is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bestendigen zonder terughoudende en zelfs verbloemende rede bij den gemeenen man. Joden hebben hunne deugden, en ik wil hier niet geacht worden te spreken als der Joden vijand; ook ben ik overtuigd dat vele, vele, Joden ten onzent niet zonder schrik het hier gesprokene zullen vernemen, geheel onschuldig als zij zich voelen aan allen boozen toeleg tegen ons en onze gelijken. In ons midden namelijk wonen duizenden van fatsoenlijke Joden, die zich betrekkelijk gesproken wat ons betreft niets hebben te verwijten, eene élite, die zich voor eigen deel en in eigen persoon niets behoeft aan te trekken van het meeste, dat hier is gezegd. Maar al waren de Joden tezamen ieder voor zich edelsteenen, kol Jisraël chaberim; ze blijven vreemdheden in óns onjoodsch organisme, onverteerbaarheden en onverwerkbaarheden, die in het Europeesche samenlevingsgestel ziekelijkheid van gevoel en onwelzijn veroorzaken, tot verettering toe. Van onzen huize, van onze gemeenschap zijn zij nu eenmaal niet, al doen zij daarin mede; reeds in het oude Alexandrië der Ptolemeeën is aan de Joden van regeeringswege een bijzonder kwartier vergund, opdat zij daar, met vreemden minder vermengd, deste beter naar eigen wet zouden kunnen leven, en allereerst om niet