is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen, en vermag of bedoelt in het gedesorganizeerde en te gronde gerichte Rusland van zijn kahal geen uitgangspunt te maken tot werkelijk harmonische verbetering der onjoodsche toestanden aldaar; allereerst aan het arme Rusland heeft het Russisch eigendom vernielende, doch daarbij eigen belang betrachtende, Jodendom der quasi-communistisclie sowjets als heerschende macht niets anders gebracht dan ongeluk en gebrek, ontreddering en ellende.

En terwijl op het Russische tsarisme, de Donaumonarchie en het Duitsche rijk gevolgd is wat wij weten, terwijl onder het Joodsche beleid in Rusland zoo velen vergaan van armoede, honger en ellende, en overal in Europa, ook in de Ententelanden, de teekenen des tijds eene donkere toekomst doen voorzien, zegt in een overigens lofwaardig boek van dit jaar over 'het rijk der betrekkelijkheid', zooals die wordt onderwezen in Hegels Encyclopedie, viscount Haldane, gewezen groot-kanselier van het Britsche rijk, gewezen voorzitter dus van het Heerenhuis aldaar, dat de wereld nu beter is dan zij is geweest. Laat mij hier bijvoegen, dat ikzelf dit niet eenzijdig zoude kunnen ontkennen. Maar de kunst is, of wordt tot, handwerk, zelfs fabriekswerk, en zal democratisch