is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergaan; de godsdienst, onze godsdienst, is dood, of gaat dood, en vermag weinig meer tot verzachting en vertroosting, tot verzedelijking en veredeling der gemoederen; zelfs of juist de Europeesche wetenschap lijdt aan onverteerbaarheid van eigen rijkdom, is bezig, door de zelfverfijning van haar verstand zich zelve op te heffen, en raakt afgeleefd, om te verloopen in veelzijdigheid van technologie. Niet zonder nadeel voor ons gezamenlijk geestesleven ! En ook lord Haldane, mijn broeder in Hegel, gewaagt van eene veranderende gezindheid in mannen en vrouwen onzer dagen, waardoor gevestigde overtuigingen onzekerder worden, en de drijfkracht, die in zulke overtuigingen placht te schuilen, minder uitkomt. Hij noemt het gevolglijke verlies aanzienlijk. Maar, vindt hij, het baat even weinig, hierover te jammeren, als er een geneesmiddel voor de hand ligt; de gaping in de grondslagen deioude overtuigingen is in groote mate door nadenken ontstaan, en het is niet door opwekkingen van gevoel, maar door voortgezet nadenken, dat er hoop kan zijn op aanvulling. De democratie, het bestuur van hen, die zich hebben te richten naar den algemeenen wil des volks, heeft de strekking, de geheele wereld door tot werkelijkheid te worden; wij