is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bolland ook niet. En ook nu — ondanks de bedoelde Joodsche handelaars — is de meisjeshandel in niet-joodsche handen.

Bolland ib.

... en het Poerimfeest, het groote Joodsche feest der wrake, kan ons doen bedenken, dat de Jood in het algemeen genomen van nature vinniger, ijverzuchtiger en wraakgieriger, kortom, minder goedmoedig is, dan wij.

Fritsch blz. 295.

So wollen sie 75000 Perser erwiirgthaben. Zum Andenken an diese Heldentat feiern auch unsere Juden noch alljahrlich „Purim" — das Fest der Rache.

Fritsch passim:

Hass der Juden, Rache der Juden.

Weer de glad-nageprate leugen uit de antisemieten-leugenfabriek.

Wat een feest der wrake is de Sedan-tag! waren de Nederlandsche feesten in 1913 ! is de 4de Juli in Amerika! Wat een wraakmonument is het Armin-Denkmal op de Grotenburg! het Niederwalddenkmal in de Rijnbocht bij Bingen! Wat een wraakfeesten en -monumenten over de heele aarde! En vooral het Poerimfeest — want 't is een feest van de Joden! En wat een wraak! die gevierd wordt met het voorlezen van de oude Ester-rol, een feestmaal, zenden van geschenken en . . . gaven aan de armen, ja, zóó van wraak doordrenkt is dit feest, dat de Sjoelchan aroeg, ge weet wel professor, die Sjoelchan aroeg, wiens „zedelijkheid van vrij slecht allooi gebleken is", zooals ge ons reeds haast 30 jaar geleden hebt verkondigd — dat die Sjoelchan aroeg voorschrijft, ieder te geven, die maar een gave vraagt, Jood of niet-Jood! zóó van wraak doordrenkt, dat men Joodsche gemeenten had, waar het gebruik heerschte, niet-joodsche armen te gaan opzoeken, om geld onder hen te verdeelen, (dl. I, Hst. 694 § 3 ; zie Bet Josef. t. pl.). Wijs mij een Christelijk feest, dat, volgens religieus voorschrift, met giften aan niet-Christelijke, b.v. .Joodsche, armen gevierd wordt.

Het heele feest heeft natuurlijk met wraak niets te maken. Het is gewoon een feest wegens de redding uit den nood. Fritsch ontkent dit natuurlijk. Hij geeft een allergroteskste antisemitische reconstructie van de Poerim-historie, heel anders dan deze is. Als de leugenonzin u interesseert, lees dan nog eens bij hem over blz. 293 — 295.

Israëls oude wijzen hadden profetisch zoo iets wel voor-