is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan Prof. G.J.P.J. Bolland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar het verstandigste; want leugens blijven leugens; de waarheid, die ik schrijf, is waarheid. Koesjta kaëe, sjikra lo kaëe *); wat dat beteekent, weet ge immers wel: waarheid staat, leugen staat niét.

Weet ge wat, Professor?: als uw laatste college moest ge een wijsgeerige beschouwing geven van de groote gelukstoekomst van menschen en menschheid, zooals de menschheid in haar ideëele verwachtingen tegemoet ziet. En vergeet dan niet de Joodsche stelling, die haar stempel op de heele Joodsche gedachtenwereld gezet heeft: De edelen en rechtschapenen van alle volkeren hebben aandeel aan het toekomstige geluk. Natuurlijk sluiten leugenaars en lasteraars zichzelf daarbuiten.

Ik wensch u een gelukkigen levensavond, gewijd aan arbeid en strijd voor de waarheid.

J. TAL.

x) Sabbat 104a.