is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het werk der wijsbegeerte is naar het zeggen van sommigen bij de barbaren begonnen." Laërtius Diogenes 1:1.

„Wat de Grieken van de barbaren hebben, wordt beter uit- en afgewerkt." Plato. (Epin. 987e.)

„Epicurus neemt aan, dat alleen de Grieken kunnen philosopheeren." Clemens van Alexandrië. ('Allerlei' 1:15, 67.)

„De wijsbegeerte der ouden is zoozeer voorondersteld in de nieuwere, dat zij volstrekt in deze moet vervat zijD en er den ondergrond van uitmaakt." Hegel. (WW 92: 59.)