is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van oostersche philosophemen naar Griekenland het Orphisme het voornaamste kanaal is geweest, dunkt mij tegenwoordig onloochenbaar, en dat met oostersche stelsels de oudere Grrieksche philosophie enkele zeer treffende overeenkomsten vertoont, is vaak genoeg uitgesproken." ('Culte und Mythen' 1 :672.) „Niet zelden, aldus in 1893 Eduard Meyer, „heeft men hierom de geheele Orphiek van vreemden oorsprong geacht." (II § 455.) „Voor de mystieke leer der Orphiek," erkent in 1914 Fr. Boll, „zal de afkomst van de Thracische barbaren 1 wel niet meer zijn vol te houden." ('Aus der Offenb. Johannis' blz. 2.)2 En M. P. Nilsson te Lund had al in 1911 laten gelden: „Robert Eisler, bij veel, dat hij mis heeft, heeft thans, naar mij voorkomt, met de op dit gebied mogelijke zekerheid in zijn boek (München 1910) over Wereldmantel en Hemeltent 3 aangetoond, dat Orphisme en Ionische natuurphilosophie veel hebben te danken gehad aan de Perzisch Babylonische bespiegeling." ('Archiv für Religionswiss.' 14 : 423-424.) „Tot de in beginsel volmaakt zekere uitkomsten van Eisler," zegt in 1913 K. Ziegler, „reken ik het betoog, dat de Orphische Chronos Agéraos 4, de schepper van het wereldei, gelijk van wezen is met den Perzischen Zrwan Akarana naar de eene, met het 'Een Sooph' der Kabbala naar

!) Verg. Ma. 4: 55, JE 1. V. H. 8:6, D. L. 1:5, cett.

-) Ed. Meyer in 1893: „Ihre eigentliche Heimat ist Attiea." II & 460. ( EunP" Rhes- Wl-944.) Dat heeft hem nog in 1908 John Burnet nagezegd in 'Early Greek Philosophy', blz. 69 der Duitsche vertaling van Else Schenkel (Lpz. Teubner 1913).

3) „Aus dem jeder Leser trotz der über Gebühr zahlreichen Irrtümer und Kuhnheiten, doch reichste Belehrung uad Anregung schöpfen wird " K. Ziegler, N. J. 31:555.

4) Aii,v irtpaor Valentinus. (Iren. 1:29, 1.) 'O *P<m&To>P- dezelfde. (Iren. 1:1. 1, 1:12. 4.) 'O «ó™™?up- dezelfde. (Epiph. 31: 5.) Apx&^pun<>s- de Nahassenen. (Hypol. 5:8, 10.34.) npuTócvfyanos- het evangelie van Maria.