is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lezing tot eenen Jezus gemaakt uit Nazareth, die omtrent 150 bij den 'Marcus' der Romeinen den Heer der Joden (Mc. 12 : 29) erkent als den eenigen, en als 'de Zoon' (Mc. 13:82) dus slechts „zoon des Heeren" blijft, zoodat hijzelf zich 'Heer èf maakt; daarbij zorgde dan 'Lucas' ervoor, dat het Evangelie voortaan konde heeten, Alexandrië voorbij, tot de Romeinen rechtstreeks uit het Joodsche land te zijn gekomen. Het Alexandrijnsche evangelie, eerlang als 'het evangelie der iEgyptenaren' uitgestooten, is nog omtrent 160 'het' Evangelie geweest voor den vermoedelijk Alexandrijnschen schrijver van de leerrede, bekend als tweede Clemensbrief, en bij de Nahassenen is het in Rome nog omtrent 222 in eere geweest, maar in de groote gemeente, in de 'ecclesia catholica' der toonaangevende hoofdstad, is het na 150 met spoed verdrongen en verduisterd.

Leiden, Juli 1919. Maart 1920. Maart 1921.