is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Figuren van de Rozekruisers der zestiende en zeventiende eeuw' blz. 4 a. Toch is het nu mogelijk, hun geheim te doorzien. Het was, kort gezegd, het oude eetherisme. 1 Bij Grashof blijken (op blz. 80) sal, sulphur en mercurius symbolen voor corpus, anima en spiritus, en tusschen corpus en anima, of lichaam en ziel, wordt de spiritus of 'geest' aangemerkt als amborum copula; van die copula, van dien spiritus of 'mercurius' is (op blz. 180) de blanke duif het zinnebeeld, zoodat deze bedoeld is als axiairxvi/.x xföépos, als het menschelijk aandeeltje in het aetherische pneuma en het astrale licht. Zietdaar de verborgenheid: op voorbeeld van Paracelsus was voor den Rozekruiser Azóth het eerste en het laatste als Quintessentie der oude theosophie, als de goddelijke Wereldaether der Stoïcijnen, en het zielehulsel der Orphische Pythagoreesche Hermetische ingewijden noemde hij bij gelegenheid Mercurius, — die ólles was. Want als „spiritus universi secretus" heet Mercurius „materia prima philosophorum": 'Geheime Figuren der Rozekruisers' blz. 4, a en b. Hier heeten sulphur en mercurius ook ingrediënten van den steen der wijzen, hetgeen beteekent, dat door alle veranderingen en verduisteringen heen in de wijsheid der theosophen de aethergeest, de setherisch vurige góddelijke geest, der ouden te vooronderstellen blijft. Dat men in de zeventiende eeuw boven alles uit als eeuwigen werk- of bouwmeester 'koning Saturnus' 2 heeft gekend, getuigt in

1) 'ISou Tb izupó.So£ov pwripiov, uSsXfoi, rd ayvuurov alus, iSoü fi aiiiSeia ii/üv

TzzfKvépuTai. (Alchimie Grecque, Berthelot p. 295.)

2) Baïüsi.5 Kpbvoi rfv Ti Wa/aióv CratinUS. (Athen 6:94.) npctrpuycvris Kpbw Plut. y. Pericl. 3. „Saturnum Pherecydes ante omnes refert coronatum." Tertull. de Cor. 7. „Saturnum cura obunca falce": Arnob. 6, 12. „Falx messoria est attributa Saturno." Arnob. 6:25. „Priinuin deorum Saturnum

9