is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal zich sedert 1735 gewijzigd en veranderd van Engeland uit over Duitschland eene geheimdoenerij hebben verspreid, die ruim honderd jaar tevoren 'met inhoud' uit Duitschland zelf naar Engeland was gegaan; in eene briefwisseling tusschen Comenius en diens vriend Andrese was al in 1628 gesproken van Amicitia en hare wetten. Tien jaar later blijken bij Henry Adamson, een burger van Perth, de Rozekruiserij en 'Metselarij' vereenigd; in 1646 wordt Elias Ashmole in Lancashire in den zin vermoedelijk eener bereids verdunde en verwaterde 'Rozekruiserij''Vrijmetselaar', en in 1664 getuigt John Heydon, dat de Rozekruiserij zelve in Engeland was afgedaald tot allerlei minder volk, al blijkt erbij, dat de geest der zaak verwaterd voortleefde. In 1686 beschrijft Robert Plot de Vrijmetselarij, zooals die later (in 1717) te Londen zelve van haar bestaan en haar plan om zich te bestendigen getuigt, en dat in deze Vrijmetselarij de Rozekruiserij nog altoos door- en nawerkte, blijkt uit den omtrent 1725 ingevoerden of algemeen erkenden meestergraad, met zijn mysteriespel en zijn alchimistisch paswoord, dat met het oog op een verraderlijk boekje van zekeren Prichard in 1730 aan den meester is ontnomen en aan den leerling gegeven, om eerst in 18 L2 als paswoord van den meester te worden hersteld. En wanneer dan in 1735 de Engelsche 'Vrijmetselarij' met de daarin vooronderstelde doch opgehevene Rozekruiserij naar Duitschland gaat, maakt hare begunstiging door Frederik den Grrooten haar daar tot modezaak; zij verbreidt zich snel en veroorzaakt zoo den achteruitgang der bestaande gelijksoortige geheime genootschappen. Op den duur behoudt in Duitschland zelf alleen de Vrijmetselarij het