is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij A. H. ADRIANI te Leiden zijn verschenen de navolgende werken en uitgaven van Prof. BOLLAND;

Het wereldraadsel *) f 6.25, geb. f 7.50

Eene levensbeschouwing „ 0.75

Aanschouwing en verstand „ 1.50

Spinoza „ 0.50

Alte Vernunft und neuer Verstand „ 0.90

Het verstand en zijne verlegenheden *) „1.50

Het maatsch. vraagstuk en zijne slechte oneindigheid.

Tweede druk f) „ 0.50

Het nut der wijsbegeerte *) f) „ 0.50

Collegium logicum van 1904-1905, 2 deelen *) f 12.—,geb. „ 15.—

In den strijd om de waarheid f) „ 0.50

Rede van 25 Sept. 1906 f) „ 0.75

In den voorhof der schoonheid f) „ 0.60

.^Esthetische geestelijkheid f) „ 1.25

Het lijden en sterven van Jezus Christus *) f) . . . „ 0.75

Natuurkunde en natuurbegrip. Academische les **) . . „ 0.50

De natuur. Vijfde, opnieuw herz. en verm. druk . . „ 3.50

Natuurbegrip en leven. Tweede druk „ 0.75

De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest.

Tweede druk n 1.25

De boeken der spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.

Voltallige uitgave. Tweede druk „ 5.—

Zuivere rede en hare werkelijkheid. Derde uitgave.

(Met portret.) n 14.—

Nieuwe kennis, oude wijsheid. Eene poging tot voorlichting f) n 0.80

Het antwoord op de poging tot voorlichting f) . . . „ 0.60

Schelling, Hegel, Fechner en de nieuwere theosophie f) „ 1.75

De logica. Tweede uitgave f) (Met portret) . . . . „ 1.—

Petrus en Rome. Vierde, aanmerkelijk vermeerderde, druk „ 0.75

Open brief aan den heer H. J. A. M. Schaepman . . ,, 0.80

Oude gegevens uit het verre verleden der kerk, 2e druk *) „ 1.25

Rome en de geschiedenis. Herz. en verm. druk. . . „ 1.25

Roomsche historie. Tweede, vermeerderde, druk . . „ 1.25

De kerk van Utrecht 1.—

Wat is protestantenplicht bij de.... verkiezingen? . . „ 0.60