is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De roomsche biecht in hare wording f 0.90

De grondslag der 'Vrije' Universiteit „ 0 50

De grondslag der 'Vrije' en 'De Tijd' 0.50

Het eerste evangelie in het licht van oude gegevens . „ 1.90

Gnosis en evangelie j g0

De evangelische Jozua *) 0 75

Het evangelie. Eene 'vernieuwde' poging tot aanwijzing

van den oorsprong des Christendoms. Tweede uitgave „ 2.25

De theosophie in Christendom en Jodendom. n 0.90

Onze evangeliën en de oude theosophie *) . . . . v 0.90 De groote vraag voor de Christenheid onzer dagen.

(Heeft Jezus geleefd?) Tweede uitgave . . . 2 25

De Orphische Mysteriën. Tweede druk n 1.50

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte, met eene toegift voor Vrijmetselaren. Derde druk 3.

De Vrijmetselarij voorheen en thans. Derde uitgave*) „ 3.25

Mevrouw Blavatsky en hare 'theosophie' f) . . 1.50

Zu Gcethe's Faust. Leitfaden zur Einführung, 2e Ausg. „ 2.—

Die althellenische Wortbetonung im Lichte derGeschichte „ 1.40

Gabler's Kritik des Bewusstseins *) 2.50

J. E. Erdmann's Grundriss der Logik und Metaphysik. „ 1.50

J. E. Erdmann's Abhandlung über Leib und Seele. . „ 1.50

Hegel's Kleine Logik *) §) y 3.25

Hegei's Philosophie der Religion . . I f 6.75, II, le „ 2.75

Hegel's Philosophie des Rechts t] 5.50

Hegel's Phsenomenologie 8.

Hegel's Encyklopaedie „12

Hegel's Geschichte der Philosophie n 12.—

Voorts:

Frsenkel (Dr. J. M.), Antwoord aan Prof. Jelgersma . „ 0.60 Meerum Terwogt (Dr. P. C. E.), Een Hollandsch

Franskiljon y 0.25

Meerum Terwogt (Dr. P. C. E.), Meetkunde en Redeleer „ 0.50

Portret van Prof. Bolland, Cabinetformaat . ... „ 0.50

*) Uitverkocht.

t) Opgenomen in 'Zuivere rede en hare werkelijkheid'.

§) Vormt het eerste gedeelte der Encyclopedie.

*•) Opgenomen in 'De natuur', 5de druk.