is toegevoegd aan uw favorieten.

De bouwers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen; want wij zijn allen leden van een groote familie en wat den een schaadt, schaadt allen!

Dit diepe en eerwaardige geloof waaruit als uit een nimmer falende bron, heroïsche toewijding, zedelijke zelfachting, echte gevoelens van broederlijkheid, onbuigzame trouw in het leven en een krachtige troost in den dood voortvloeien, heeft de Vrijmetselarij te allen tijden op religieuze wijze verbreid. Onversaagd heeft zij dit door de eeuwen heen verkondigd en nooit met meer ijver dan in deze tijden. Er wordt nauwelijks een Magonnieke toespraak gehouden of een Magonnieke les gegeven door de hoogsten officier of den nederigsten spreker, welke niet ernstig dezen eene godsdienst onderricht, welke de ziel zelve der Vrijmetselarij is zoowel als haar basis en haar toppunt, haar licht en haar macht. Op dat geloof berust zij; in dat geloof leeft en arbeidt zij; en door dat geloof zal zij ten slotte overwinnen, wanneer het gedruisch en de verwarringen van deze dagen tot het verleden behooren evenals de verwarde geesten die ze veroorzaakten.

II

Uit dit eenvoudig geloof onstaat door een onvermijdelijke logica, de wijsbegeerte die de Vrijmetselarij in teekens en symbolen, in beelden en in gelijkenissen onderricht. In het kort en in levendige bewoordingen weergegeven leert zij: dat achter de verschijnselen der natuur, daarin en daarboven, een Allerhoogste Denkvermogen bestaat dat de oorsprong en de aandrift is van alles, en dat alles bestuurt. Dat er achter het leven van den mensch en zijn pathetischen levensloop in de geschiedenis, daarin en daarboven een rechtschapen Wil bestaat, het verstandelijke Geweten van den Allerhoogste. Kortom dat het eerste en laatste ding in het heelal het denkvermogen is, dat het hoogste en diepste ding het geweten is en dat de eindwerkelijkheid de volstrektheid der liefde is. Hooger dan dat kan het geloof niet vliegen, dieper dan dat kan de gedachte niet delven. Er bestaat maar één andere keuze tegenover deze wijsbegeerte.

Geen atheïsme dat zelden meer is dan een afkeer van bijgeloof

omdat de aanhangers van volstrekt atheïsme zoo zeldzaam zijn, zoo er werkelijk zulke lieden bestaan en het intellectueel standpunt er van te broos is om een bedreiging te vormen. Een atheïst, zoo er al een bestaat, is een wees, een daklooze zwerver die zonder tehuis en al-