is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berlijn de belofte Lenin's leerstellingen te helpen verbreiden en een Rood leger van 500.000 man op de been te zullen brengen, dat onder commando van den Commissaris voor de zaken van Oorlog in Moscow zou komen te staan. Beweerd wordt dat dit contract gesloten werd in het opkamertje van Rosa Luxembourg, eene Jodin. Enkele dagen later kwam er een opstand onder Eichhorn, een agent van Joffe. Ze werd door de troepen van Noske bedwongen. Liebknecht en Rosa Luxembourg werden gedood en Radek met een aantal leiders der Spartacisten gearresteerd. Hij had intusschen in Duitschland een dertigtal Bolsjewiki organisaties tot stand gebracht, en van 6 tot 13 Maart was er opnieuw een poging tot opstand, welke wederom faalde, maar toch de verbinding van de Duitsche en de Russische Bolsjewiki bewijst.

„De eieren van Lenin", zoo zegt de „Morning Post" „waren nooit allen tegelijk in eenzelfde mand of zelfs in een half dozijn manden. Al braken er in een of in een half dozijn mandjes, dan was dat voor hem toch niet anders dan een tijdelijke en plaatselijke tegenslag. Zijn doel was een omwenteling van de gansche wereld". Er waren opstootjes in Maart 1919 in Hamburg, in de Rijnstreken en elders. Bij Beieren moeten wij wat langer stilstaan.

De eerste Minister van Beieren, Kurt Eisner (een Jood wiens ware naam Saloman Kusnovsky luidde), was vermoord en een Sovjet-republiek uitgeroepen. Max Livien, een Jood uit Moscow, zat er op het vinketouw en werd gekozen tot lid van het uitvoerend Comitee. Hij sprak zich uit voor de Bolsjewiki politiek en voor het stichten van onafhankelijke Sovjet-republieken over heel Duitschland. Het Beiersche plannetje faalde, maar toch kwam het weer van pas in de algemeene conspirate, want de kracht van Lenin ligt hierin, dat tijdelijke mislukkingen nochtans het algemeene plan ten dienste zijn. Duitschland hapte niet toe in de Sovjet-leus, „maar het lijden veroorzaakt, helpt het einddoel". Lenin weet te wrchten. Duitschland gaf Lenin aan Rusland, Engeland