is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij werden dan voornamelijk bekend door hun protest tegen het bederf van Rome, terwijl zij tot de Orden slechts diegenen hunner volgers toelieten die zich door intellect en ontwikkeling onderscheidden.

De beruchte Filips de Schoone vernietigde de Orde in Frankrijk, terwijl hij het Hoofd ervan Jacques de Molai en vele van de broederen levend deed verbranden in het begin van c.e 14de eeuw. Dezelfde Zwarte Geloofsvervolgér verdreef ook de Joden uit Frankrijk.

Een deel van de broeders ontsnapte naar Muil in Schotland, waar zij door de Schotsche Broeders van Sint Andries werden verwelkomd. In een transactie van den geleerden Ouatuor Coronati, No. 2076 (Orthodoxe Engelsche Vrijmetselarij) lezen wij:

„Een aandachtige beschouwing van onze voornaamste Ceremonie leidt ons onweerstaanbaar tot het leerstuk gesymboliseerd door de pastos in de Koningskamer van de Groote Pyramide verband houdende met de voornaamste kenmerken van al de mysteriën welke de hoogste waarheden belichamen, toen aan de Ingewijden bekend de twaalfde eeuw was getuige

van een opbloei van mystieke symboliek welke ongeëvenaard was in de geheele Christelijke Aera. Wij noemen de godsdienstige legenden van den Heiligen Graal, die op een Oostersche Oorsprong wijzen. Deze periode valt samen met de grootste populariteit van de Tempeliers, wier val weder met nieuwe inzinking en dekadentie gepaard gaat. Zonder dit al te veel op den voorgrond te stellen meen ik toch dat een deel van onze Maconnieke symboliek door de Tempelieren kan zijn gekomen. Deze was Romanistisch, maar sterk door Gnosticisme gekleurd, terwijl later de Lollards (die de Erven der Manicheeërs geacht worden) en die maar een van de vele godsdienstig-politieke Genootschappen zijn waarvan Europa toenmaals krioelde, eveneens som-