is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vindt men ook een aansporing tot haat van de gegoeden, de ontwikkelden van allen buiten de handwerkslieden; het is een duistere copie van het ware Socialisme der Liefde, dat het Land erkennende als de gemeenschappelijke gave van de Natuur aan al hare kinderen, hun gemeenschappelijk recht op controle over de tijdelijke benutting en op een deel in de vruchten erkent; het kapitaal erkennende als de gezamenlijke besparing uit allen arbeid (niet slechts die met de handen) verkregen meent dit Socialisme der Liefde dat allen mede recht hebben het gebruik van dat kapitaal te helpen controleeren en deel te hebben in de voordeelen ervan. Broederschap erkennende als de wet van een gelukkige maatschappij en coöperatie als noodzakelijk voor sociale eenheid streeft dit Socialisme der Liefde ernaar de tot dusver verdrukten op te heffen tot een gelijkheid van ontspanning, beschaving en comfort met de klassen, die tot dusver het meest van de maatschappelijke verhoudingen genoten hebben. Dit Socialisme tracht ze tezamen te brengen in plaats van de klassen tegenover elkander te plaatsen, het tracht naar coöperatie en samenwerking in plaats van strijd, tracht alle verschil in capaciteit te benutten door gelegenheden om zich nuttig te maken gelijkelijk voor allen open te stellen, waarbij het spel der vrije keuze gelaten wordt aan de onderscheiden aanleg en smaak van de ingezetenen, terwijl zoo noodig extra onaangename arbeid vergoed wordt met extra vrijaf of op andere wijze. Geen staat van slaven wordt gezocht maar een "Coöperatief Gemeenebest van vrije burgers. In deze richting is het, dat de Broeders van liet Licht de evolutie der Menschheid trachten te leiden.

Nu zou men kunnen vragen: Waarom bespoedigen zij dan niet zulk een wenschelijk gebeuren, en waarom wordt de huidige ellende dan niet ten snelste opgeheven? Ik durf niet beweren, dat het mij met mijne beperkte kennis mogelijk zal zijn deze vraag volledig te beantwoorden; ik kan niet anders doen dan eenige denkbeelden opperen, die den nadenkenden hoorder ter overweging worden aanbevolen.