is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben ook gezien, dat de mannen zelf, die de vrijheid verkondigden en ze mogelijk maakten meerendeels als hare martelaren onder de guillotine zijn gestorven, toen ellende, wanbestuur en de volkswoede in Frankrijk de Terreur veroorzaakten.

Heeft de Vrijmetselarij ook nadien verdrukte volkeren geholpen om het juk van tyrannie te verbreken dat het nederhield? Ik zal een geval behandelen waarin dit zeker het geval was, het geval van Italië.

In het vierde artikel (van de Moming Post) zagen wij den brief van Albert Pike aan den Z. V. broeder Guiseppe Mazzini. Men zal niet beweren dat Mazzini, wiens krijgskreet was „Voor God en het Volk" een atheïst zou zijn. Het Groot Oosten van Italië handhaafde de oude erkenning van den Grooten Opperheer des Heelals. Ongetwijfeld was hij een revolutionair; maar zou iemand durven zeggen dat de gruwelijke wreedheden en verdrukking van den beheerscher der beide Siciliën, geduld dienden te worden, en dat Mazzini, Garibaldi en Cavour misdadigers waren, toen zij een vereenigd Italië opbouwden, door middel van een gewapenden opstand? Inderdaad het is waar, dat de Maconnieke Loges in Italië actieve centra waren in de voorbereiding van de revolutie. Alleen in deze Loges waren de Italiaansche patriotten veilig, en alleen de Maconnieke eed bleek instaat om de spionnen van Bomba, die eiken laag van de Italiaansche samenleving doordrongen buiten te sluiten. Charles Bradhugh, een toegewijd bewonderaar van Mazzini was een Vrijmetselaar, en hij bracht boodschappen van Mazzini aan Maconnieke Loges van Italië over. Het zou bijna onmogelijk geweest zijn om zonder deze ongeschonden geheimhouding de hernieuwing van Italië te ontwerpen en uit te voeren.

De Moming Post had dus in verschillende opzichten gelijk toen zij eenige omwentelingen die Europa bevrijd hebben van Tyrannie, Onwetendheid en Bijgeloof aan den arbeid der Maconnieke loges toeschreef. Het waren juist de Heerschers van die landen, waar dat drietal kwaden bestond,