is toegevoegd aan uw favorieten.

De mystieke opvatting van Kerstmis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De inhoud van dit boek werd op verschillende tijden door den schrijver in lesvorm aan de studeerenden gezonden. Het bevat zes van zijn negen en negentig brieven. De hoofdtrek van deze lessen is de mystieke geboorte en dood van den Grooten Christusgeest, bezien van het standpunt van een ziener. De schrijver ontving deze zeldzame edelgesteenten der waarheid door goddelijke verlichting. De meest verstarde materialist moet, nadat hij de openbaringen van dezen schrijver over de innerlijke beteekenis van den Christus en de grondwaarheden, die Hij verkondigde, gelezen heeft, overtuigd worden van de goddelijkheid van den mensch.

Zeventien van de negen en negentig lessen zijn in boekvorm vereenigd onder den titel "The Web of Destiny" (Het Web van het Lot); negen zijn er uitgegeven, die als gezamenlijken titel dragen "Freemasonry and Catholicism" (Vrijmetselarij en Katholicisme) negentien over "The Mysteries of the Great Operas" (De verborgenheden der Groote Opera's), en vier en twintig onder den titel "Gleanings of a Mystic" (Sprokkelingen van een Mysticus). De rest zal later in een tweede deel van "Gleanings" verschijnen*).

Wij hopen, dat de aandachtige lezing van dit deeltje over het heilige leven van Christus tot grooter vereering van den Christelijken godsdienst zal aansporen, welke nu voor de reden aannemelijk gemaakt is door het geïnspireerde werk van dezen schrijver, wiens hoofddoel tijdens zijn leven was, het Christusideaal en het eenvoudige leven van dienst nader tot de harten der menschen te brengen.

*) Reeds verschenen onder den titel "Teachings of an Initiate."

28 October 1920. Mrs. Max Heindel.

Published by Permission of Mrs. Max Heindel, and the Max Heindel Rosicrucian Philosophies, Oceanside, California U. S. A.