Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neigingen moeten hem gehoorzamen. — Maar welke soort van oefeningen zijn tot dat einde de reinste en onafhankelijkste? zal men vragen. Het antwoord daarop luidt: De onverschilligste, men mag zeggen, de onbeduidendste zijn de beste. Maar men geve ons eene dergelijke soort van oefening op, kan men verder vragen. Wat zal men hierop antwoorden ? — Het is een schoon beroep om onderwijzer der jeugd te zijn, rijk aan belangrijke oogenblikken, waarin men niet slechts den wil, maar ook het geduld oefenen kan. De schoolmeester zal u zeggen: Kies een dag in de week, op welken gij met u-zei ven raadpleegt. Maak dan uw plan, dagelijks op een bestemd uur te gaan, te staan, te lezen, te schrijven, te spreken, te zwijgen of ook om hoegenaamd niets te doen. Houdt u onder alle omstandigheden, dienstverrigtingen daarbuiten gesloten, aan die eenmaal bepaalde oefening vast, al mogt het u ook pijnlijk en onaangenaam voorkomen, en gij zult u weldra in uwen wil versterkt gevoelen. Hebt gij slechte gewoonten, hetzij in het spreken of in den omgang bij u - zeiven ontdekt, zoo neem u voor die gedurende een bepaald uur, dan gedurende twee, drie, eindelijk vier , vijf en zes uren daags te onderdrukken! Laat het u tot eene wet zijn, om gedurende bepaalde uren daags, u door geene

Sluiten