Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

375 En hoe dat myn de Huysman met kracht en louter

gewelt

Dese Koe dwong an te nemen op rekening van myn

geld!

Maer, o sacker lyden, wat sal ick doch met de^Koe

beginnen ?

Ick durf hem niet verkoopen, al mocht icker 50 guldens

an winnen,

Want ick bin 't Amsterdam om myn boevery wel

bekent,

380 Besongder op de Osse-marckt of daer omtrent;

Ick sel de Waert so schoontjes 2) praten toe,

Dat hy myn selfs 3) gaet verkoopen dese Koe.

'tls nou goeilickjes een kartier uyrs 4) geleden.

Nou, wil ick by hem wesen, so moet ick wat antreden. 385 Hy, Ooms-kijnt, Ooms-kijnt. Boer. Wel Maegh, bin

gy daer?

Ick miende warhaftich dat gy after gebleven waer. Gauwd. O hongderdt Turcken! o gants sacker kpeck 5)

en Vygen!

Ick vraaghde met een beleeftheyt: Huysman komtet

jou te pas, •)

390 Dat geit nou te geven, dat over Jaar 7) al verschenen

was?

Maar die sackereele Gaffel, 8) die loochendet, hy wout

ontkennen,

Ick sey: jou Kinckel, de Nicker moet jou schennen; Missaack9) gy 't, jou schelm, jou Kneuckel,10) dat

doet de droes!11)

1) heilig lijden (van Christus). 2) netjes. 3) te mijnen behoeve. 4) een kwartiertje, 5) Gods heilige koek. 6) gelegen. 7) een jaar geleden. 8) vervloekte pummel. 9)'loochen. 10) kinkel. 11) dat haal je de duivel.

Klucht vande Koe ^

Sluiten