is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel en de Elegast

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

werken doorworsteld heeft — hier klopte ik op mijn lade — en nu ook mordicus antwoorden wil to the bitter end

Zoo trotsch als een veulen, dat op de paardemarkt den eersten prijs behaald heeft, stapte ik op en neer. Jan zat als een hond, die van emotie zijn staart bijna afkwispelt, zijn kraaloogjes keken bij de hand en hij draaide koket zijn kopje met me mee.

— Bij de ongeloovige natuurvorschers, die je zoo trotsch aan de buurlui vertoont als een moeder haar vroegrijp wicht, hebben we drie Wassen te onderscheiden. Tot de eerste klas behooren dan, die voor de buitenwereld op den grooten trom slaan en zich buiten den intiemen kring van vakgeleerden voor Internationaalteam uitgeven, maar in de wetenschappelijke wereld eigenlijk niet veel beteekenen.

In de tweede klas rangschikken wij hen, die in de wetenschap wel bijster veel presteeren, maar. wien het — zooals den natuurvorscher Darwin — daardoor aan tijd mankeert om over God of Godsdienst ernstig na te denken.

Tot de derde klas reken ïk de heercn, die wèl beslagen natuurvorschers, maar minderwaardige philosofen zijn. Oolijkerds, die alléén dat verkiezen te gelooven, wat ze met eigen oogen zien, | met eigen ooren hooren kunnen. Een klas van geleerden, die Schopenhauer op het oog had, toen hij toornde: Zulke heeren van de distilleerkolf moet men aan 't verstand brengen, dat puur

cnemie iemand wel tot apotheker maar nog met