is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding vu

1598.

Lijst der Voorzitters 1

Lijst der Gedeputeerden 2

Lijst van de personen, benoemd in de colleges der Centrale Regeering 4

Resolgtiën 5

I. Vergadering der Staten-Generaal 5

II. Oorlog 12

lil. Vredesonderhandelingen 41

IV. Buitenlandsche Betrekkingen 43

a. Frankrijk 43

6. Engeland 67

c. Schotland 103

d. Duitschland 104

e. Polen 129

ƒ. Genève 129

g. Donau-vorstendommen 129

V. Middelen van Aanval en Verweer 130

o. Te land 130

6. Te water 177

VI. Geldmiddelen 195

VII. Centrale Regeering 309

VIII. Gewesten en Steden 309

IX. Kerkelijke Zaken 333

X. Handel 334

XI. Munt 356

XII. Huizen van Oranje en Nassau 358

XIII. Personalia 367

XIV. Varia 367

1599.

Lust der Voorzitters 377

Lijst der Gedeputeerden 378

Lijst van de personen, benoemd in de colleges der Centrale Regeering 379

Resolutiën 381