is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz..

Inleiding ^

1600.

Lijst deb Voobzittebs 1

Lijst deb Gedeputeebden o

Lijst van de Pebsonen, benoemd ln de colleges deb Cbntbale Re-

geebing g

Resolutien 4

I. Vergadering der Staten-Generaal 4

II. Oorlog g

III. Vredesonderhandelingen 79

IV. Buitenlandsche Betrekkingen 84

a. Frankrijk §4

b. Engeland gg

c. Schotland 93

d. Duitsehland 100

e. Denemarken j29

/. Zweden 231

g. Genève 132

h. Portugal 132

V. Middelen van Aanval en Verweer 133

o. Te land jqq

b. Te water ............ 175

VI. Geldmiddelen joo

Vil. Centrale Regeering 286

VIII. Gewesten en Steden ■ 295

IX. Kerkelijke Zaken 325

X. Handel 325

XI. Munt ' 345

XII. Huizen van Oranje en Nassau 348

XHI. Personalia 348

XIV. Varia 3gQ

1601.

Lust deb Voobzittebs 3gl

Lijst deb Gedeputeebden 3go

Lijst van de Pebsonen, benoemd m de colleges deb Cbntbale Re-

geebing „„„