is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

579

vlg., II377,381, 397—400, 407 vlg., 410—414, 422-^24, 426-^429, 495.

Trioletten, II 350.

Trouringh voor 'tjonge Holland (De Veer's), II 286.

Twee Tudors (Schimmel's), II 409 vlg.

Uitgaan (Glanor's), II 417. Utreohtsche richting, 102 vlg.

Vaderlandsche gezangen (Bellamy's),

162—165. Vaderlandsche Letteroefeningen, 16,

102, 364, 424, 578—580, II110,125,

270, 449, 563, 568, 571. Vaderlandsche liederen (De Cort's), II

354.

Vaderlandsche zangen, 154—173, 339

—342, 388—393. Van Speyk-gediohten, 498 vlg. Vaudevilles, 427, II 384 vlg. Vergeet mij niet, jaarboekje, II 472. Verrassing van .Hoey (Bosboom-Tous-

saint's), II 264. Verskunst, 219 vlg. Vertalingen van werken van:

Alberdingk Thijm (J. A.), II 207.

Alphen (Hier. van), 39.

Beets (Hildebrand), 596.

Bellamy (J.), 91.

Bilderdijk (W.), 66.

Bogaers (A.), II 15.

Borger (E. A.), 449.

Bosboom-Toussaint (A. L G.), II 66, 68, 70, 71, 264, 266, 267.

Brink (J. ten), II 278.

Busken Huet (C), II 441, 446.

Conscience (H.), II 109, 119.

Cremer (J. J.), II 283.

Emants (Mare.), II 552, 554.

Esser Jr. (Is.), II 536.

Faassen (E.), II 419.

Feith (E.), 49, 57, 69, 61, 64, 109. "

Genestet (P. A. de), II 243.

Haar (B. ter), II 33, 34.

Hall (M. C. van), 286.

HaverSchmidt (F.), II 224.

Heije (J. P.), II 186.

Helmers (J. F.), 357.

Hoëvell (W. R. van), H 293.

Hoop Jr. (A. van der), 504.

Kate (J. J. L. ten), II 174, 175. ^

Keiler (G.), II 276.

Koetsveld (C. E. van), 612. itr*

Lennep (J. van), 523, 536, 538, 539, 540, 615, II 32, 249.

Limburg Brouwer (P. A. S. van), . II 261.

Tb Winkel VII.

Maurik (J. van), II 420, 506, 507.

Meerman (J.), 348.

Multatuli, II 290, 291, 302.

Nieuwland (P.), 105.

Oltmans (J. F.J, 544.

Opzoomer (A. 8. C), II 496.

Opzoomer (C. W.), II 453.

Schimmel (H. J.), II 258.

Soholten (J. H.), II 136.

Sloot (N. M. C), II 513.

Spandaw (H. A.), 284.

Tollens (H), 352, 401, 403.

Vosmaer (C), II 490.

Walree-Gobée (E. C. W. van),II271.

Wermeskerken—Junius (S. M. C. van), II 513.

Wolff en Deken, 148, 149, 151. Vervolgbundel op de Evangelische gezangen, II 246 vlg. Vijf en twintig jaren (Da Costa's), II

57 vlg.

Vlaamsche beweging (De), II 84 vlgg., 121vlg., 307—312,360,364, 369 vlgg.

Vlaamsche Leeuw (De), II 130.

Vlaamsche letterkunde, II 84, 312.

Vlaamsche Rederijker (De), II 123.

Vlaamsche tooneel (Het), II125—132, 334—346.

Vlaamsche vlagge (De), II 376.

Vogelnestje (Spandaw's), 393.

Vogels van diverse pluimage (Vosmaer's), II 479.

Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, II 526.

Volksbelang (Het), weekblad, II 369.

Volksliedjes, 141—143, II26—28,107, 185—188, 355 vlg., 363 vlg.

Vondel met roskam en rommelpot (Bakhuizen van den Brink's), 685.

Voordracht, II 32, 383 vlg.

Voorgeborchte (Alberdingk Thijm's), II 212.

Voorouders (Van Lennep's Onze), 539 vlgg.

Vorstengunst (Adèle Opzoomer's), II 496 vlg.

Vorstenschool (Multatuli's), II 307, 424 vlg.

Vriend des Vaderlands (De), 466 vlg. Vriend der Waarheid (De), 666. Vrijwording der letteren, 4. Vrouwen (Spandaw's De), 284 vlg.

Waarheid en Droomen (Jonathan's), 605.

Wachter (De, later Onze), II 528. Wachter! wat is er van den nacht? (Da Costa's), II 60.

37