is toegevoegd aan je favorieten.

De Grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Bladz.

Voorwoord vu

Grondwet 1922 1

Eerste Hoofdstuk

Van het Rijk en zijne Inwoners 1

Tweede Hoofdstuk

Van den Koning

late afd. Van de troonopvolging 9

ü<i« „ Van het inkomen der Kroon 22

IIIde „ Van de voogdij des Konings 28

IV<j<> B Van het regentschap 82

V<ie „ Van de inhuldiging des Konings 46

VIde „ Van de macht des Konings 51

'VIId« „ Van den Baad van State, de ministerieele departementen en de vaste colleges van advies en

bystand 69

Derde Hoofdstuk

Van de Staten-Generaal

I«te afd. Van de samenstelling der Staten-Generaal . . 76

Ijde s Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal . 84

lilde „ Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal . . 92

IVde „ Beschikkingen aan beide Kamers gemeen . . 96

V<J« n Van de wetgevende macht 108

VI<i« „ Van de begrooting 120