is toegevoegd aan je favorieten.

Die invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende eeu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Hierdie voorwoord is eintlik oorbodig. Ek kan volstaan met naar die slothoofstuk te verwys.

Dat 'n studie oor Nederlandse Lettere in Afrikaans geskryf is, sal miskien meer as een verwonder. Ek het hierby uitgegaan van die standpunt dat die ideaal van Dietse saamhorigheidsgevoel en van 'n Dietse kuituur nooit verwesenlik kan word nie as Nederlanders, Vlaminge en Afrikaners nie in mekaar se geesteslewe inleef nie en mekaar se taal leer verstaan — taal in die diepste betekenis van die woord.

Amsterdam, Jan. '26.