is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsbegeerte van den godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJSBEGEERTE . VAN DEN GODSDIENST

jfö/Wj^ bewerkt naar

DICTATEN, GESCHRIFTEN EN BRIEVEN

van

G. J. P. J. BOLLAND

in leven Hoogleeraar der wijsbegeerte te Leiden

door

G. W. WOLTHUIS

Leeraar aan de R. H. B. S. te Den Helder

Het bedenken van het wezen der dingen is halve ontreddering van het geloof aan de dingen. Dat de begrijpelijkheid het ware is, leert eerst volledige redeleer.

De Boeken dar Spreuken 2:128.

Leiden A. H. ADRIANI 1923