is toegevoegd aan je favorieten.

Lijst van geneeskundige tijdschriften, aanwezig in Utrechtsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bibliotheken, Instituten en Laboratoria, welker tijdschriftenreeksen in deze lijst opgenomen zijn.

Anatom. Inst. = Anatomisch Instituut, Janskerkhof 3.

Botan. Lab. = Botanisch Laboratorium, Lange Nieuwstraat 106.

Centr. Lab. v. Volksgez. — Centraal Laboratorium voor de volksgezondheid, Sterrenbosch 1.

Dermatol. Klin. = Dermatologische Kliniek, Catharijnesingel 15.

Embryol. Inst. = Embryologisch Instituut van het Hubrecht-fonds, Janskerkhof 2.

Ethnol. Inst. = Ethnologisch Instituut, Achter den Dom. Geneesk. gest. v. Krankz. - Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, Agnietenstraat 2,

Geneesk. gest. v. Krankz. (W. A. Hoeve) = Geneeskundig gesticht voor

krankzinnigen „Willem Arntz Hoeve" te Zeist. Gynaecol. Klin. - - Kliniek voor obstetrie en gynaecologie, Justus van

Effenstraat 29.

Hygien. Lab. = Hygiënisch Laboratorium, Catharijnesingel 59.

Inst. v. Soc. en Ger. Geneesk. - Instituut voor sociale en gerechtelijke geneeskunde, Pasteurstraat 2.

Klin. v. Chirurgie = Kliniek voor chirurgie, Justus van Effenstraat 29.

Klin. v. Inw. ziekten = Kliniek voor inwendige ziekten, Catharijnesingel 15.

Klin. v. Kindergen. = Kliniek voor kindergeneeskunde, Nieuwegracht 137.

Lab. v. Embryol. en Histol. = Laboratorium voor embryologie ea histologie, Nieuwegracht 98.

Oogl. Gasth. = Nederl. Gasthuis voor ooglijders, F. C. Dondersstraat 49. De met een * gemerkte tijdschriften kunnen in de Leeszaal van het Gasthuis geraadpleegd worden, doch worden niet uitgeleend.

Pathol. Inst. = Pathologisch Instituut, Pasteurstraat 2.

Pharmaceut. Lab. = Pharmaceutisch Laboratorium, Catharijnesingel 60.

Pharmacol. Lab. = Pharmacologisch Laboratorium, Servaasbolwerk 5.

Physiol. Lab. = Physiologisch Laboratorium, Van Wyckskade 28.

Physiol.-Chem. Lab. = Physiologisch-chemisch Laboratorium, Maliebaan 50.

Psych.-Neurol. Klin. s= Psychiatrisch-neurologische Kliniek, Nicolaas Beetsstraat 24.

Psychol. Lab. ±= Psychologisch Laboratorium, Wittevrouwenstraat 9.

Schuurmans Stekhoven (Dr.) = Dr. J. H. Schuurmans Stekhoven, Inspecteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten, Willem Barentzstraat 19. .=

Serol. Inst. = Serologisch Instituut, Sterrenbosch 1.

Tandheelk. Inst. = Tandheelkundig Instituut, Oudegracht 320.

Univ. Bibl. = Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Wittevrouwenstraat 11. Bij de tijdschriften der universiteitsbibliotheek is het plaatsnummer vermeld, waaronder de vroegere jaargangen uit de boekenmagazijnen moeten worden aangevraagd. Het leeszaalnummer duidt het vak van de tijdschriftenkast in de leeszaal aan, waarin de nummers van het loopende deel zijn te vinden.

Depot U. B. achter de namen van sommige in de Instituten en Laboratoria aanwezige tijdschriften! beteekent, dat die tijdschriften daar door de Universiteitsbibliotheek in depot (voortdurend bruikleen) zijn gegeven en slechts door bemiddeling van de universiteitsbibliotheek uitgeleend worden. Veearts. H. = Bibliotheek der Veeartsenijkundige Hoogeschool, Biltstraat 172.

Zoölog. Lab. = Zoölogisch Laboratorium, Janskerkhof 3.