Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

§ 125. Spaansche inquisitie.

Nieuwe Testament. Toen Van Ommaten het doodvonnis uitbracht, herriep H e r m a n en werd dan tot levenslange opsluiting veroordeeld. Hij wist echter te ontvluchten, schreef verschillende kettersche boeken en werd opnieuw gegrepen in 1512. De inquisiteur JacobHoogstraeten met JacobRuysch, deken van Den Haag, leverden hem uit aan den wereldlijken arm. Den 13 December 1512 verklaarde het Hof, dat de ketter „zou gesteld worden in een vuur en verbrand tot pulver en assche en zijn goed geconfisceerd." Van Hermans geschriften, die met hem werden verbrand, is ons volstrekt niets bekend.

Een derde Nederlander Joannes van Alkmaar 1), die omtrent de kerkelijke goederen een soort van Hussietische denkbeelden koesterde, werd voor de kerkvergadering van Constanz gedaagd en herriep er zijn dwaling.

§ 125.

De Kerk tegenover de Joden. Spaansche inquisitie.

Eubel, Zu dem Verhalten der Papste gegen die Juden (Röm. Quartalschr. 1900, S. 29 ff.). Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, I, Freiburg 1897 (XVII—XVIII Aufl.). Hefele, Der Kardinal Ximenes (II Aufl.). Tüb. 1851. Lea, The Moriskos of Spain, their conversion and expulsion, Philadelphia 1901. J. Rodrigo, Hist. verdadera de la Inquisiton, 2 voll., Valencia 1901. Pastor, Gesch. der Papste, II B., 3—4 Aufl., Freib. 1904. S. 634—630.

1°. De Joden stonden algemeen bekend niet alleen als haters en lasteraars van het Christendom en de Christenen, maar ook als oneerlijke woekeraars. Dit leidde reeds vroeg tot hevige aanvallen op de Joden, die door den H. Bernardus werden beschermd. Hernieuwde uitbarstingen volgden wat later, zoo ten jare 1320 in Frankrijk, 1347 in Frankfort. Ook in de vijftiende eeuw werden zij van vergiftiging der putten, opzettelijke uitbreiding der pest, moord van christenkinderen en het gebruik van christenbloed beschuldigd. Paus Paulus II eischte ook ten

J) Moll, Studiën en Bijdragen op 't gebied der hist. Theologie, Amsterdam 1876, III deel, bl. 1 vv. ; de afzwering, bl. 20 vv.

Sluiten