Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

§ 128. Bisschoppen en andere geestelijken.

spraak. De definitieve inrichting dagteekende van Joannes XXII en Martinus V, terwijl het aantal auditores door Sixtus IV op twaalf werd vastgesteld. Aan het oudste instituut, de Cancellaria aposlolica x), was toevertrouwd de uitvaardiging der apostolische brieven : bullen met, breven zonder het advies der kardinalen. Het bestuur had de vieecancellarius ; onder hem stonden zes notarii en een groot aantal abbreviatores en scriptores. In de XV eeuw werd de Dataria opgericht en haar een deel van het werk gegeven.Haar personeel bestond uit een datarius en een aantal referendarii, die gunsten en aanvragen in faro externo bezorgden. Voor de absoluties en dispensaties in foro externo en interno stond de Poenitentiaria. De eerste bekende poenitentiarius was de H. Raymundus de Pennaforte. Onder ClemensV (begin XTV eeuw) had zich de instelling reeds ontwikkeld en aan haar hoofd stond een magnus poenitentiarius met meerdere poenitentiarii. De pauselijke geldzaken beheerde de Camera apostolica, welke reeds zeer oud was, maar zich voorgoed ontwikkelde onder Eugenius IV, die den camerarius zeven ondergeschikte ambtenaren ter zijde stelde : met name werd de thesaurarius en de auditor camerae genoemd 2).

Het aantal kardinalen was in dezen tijd geringer dan voorheen en daalde in de XV eeuw, na de beslissingen der synode van Constanz, zelf tot 24.

§ 128.

Bisschoppen en andere geestehjken.

Reformatorium vitae clericorum, ed. Bas. 1494. De hervormende geschriften van Oerson, N. de Clemanges en Dionyzius den Kartuizer : De vita et regimine praesulum, De vita canonicorum, De vita curatorum. Tübinger Quartalschrift, 50 Band, S. 68 ff. Hist. Jahrb. der Görresges., 19 Band, S. 29 fl. ; 447 ff. Hefele, Conciliengeschichte, Band VI—VIII.

1°. In dezen tijd daalde het gezag en de invloed der bisschoppen altijd meer. Hiertoe werkten verschillende oorzaken mee.

*) H. Breslau, Handbuch der TJrkundenlehre, 2 Aufl., Leipzig 1912, I, 216 ff. Qoyau, Le Vatican, les Papes et la civilisation, Paris 1905, p. 324 ss.

2) Markgraf, Die Bömisehe Kurie, Breslau 1875.

Sluiten