Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

§ 129. Regulieren.

kloosters gesticht te Cauwater, dat later naar Uden werd verplaatst en nog bestaat; te Gouda, Kampen, Soest, Utrecht, Brielle en Zuidland. Er bestaan nog 12 zusterkloosters in 't geheel.

9°. De Minhni of Fratres Minimi hadden den H. Franciscus van Paula (f 1507) tot vader en werden door Sixtus IV (f 1484) bevestigd. In haar hoogsten bloei telde de orde 450 huizen. Zij werden ook Paulani, in Frankrijk Bons hommes, in Spanje Paters van de overwinning genoemd.

10°. L o d e w ij k XII van Frankrijk besteeg den troon van Frankrijk in 1489 en het zijn huwelijk met de H. J o a n n a van Valois ontbinden, die zich naar Bourges terugtrok en er de orde der Annuntiatié stichtte in 1501. Alexander VI en Leo X keurden de statuten goed. De orde groeide tot 40 huizen aan in Frankrijk, de Nederlanden, Lotharingen en België, waar ze nog heden bestaat. De regel, die zeer streng is, bevat tien hoofdstukken en handelt over de tien deugden der H. Maagd. Het veelkleurige kleed herinnert aan verschillende deugden, het koord met tien knoopen aan de tien deugden der H. Maagd, de drie einden aan de geeseling 1). Met deze Annuntiaden hebben de Itahaansche (Turchine), in 1604 te Genua gesticht, niets gemeen.

11°. Aan den Boven-Rijn en in den Elzas woonden in de XIV eeuw tal van ascetische leeken, Godsvrienden genaamd, die het inwendig leven beoefenden met groote innigheid. Tal van zusterkloosters deden hetzelfde, vooral Engelthal, Wiler in Wurtemberg en eenige andere in Zwitserland. Gelijk de Begijnen en Begharden kwamen ook zij in verdenking van ketterij. De vroeger zoo beroemde Godsvriend van het Oberland heeft nooit bestaan en is verzonnen door Rulman Merswin, een koopman van Straatsburg, die zich bij de Godsvrienden had aangesloten *), of door zijn omgeving.

12°. Terwijl buiten de genoemde nog veel andere nieuwe ontstonden, streefden de oudere orden veelal naar een grondige hervorming. Behalve de Kartuizers, die de oorspronkelijke tucht

*) Herbroid, Histoire de S. Jeanne de France, duchesse d'Orléans et Berry, Paris 1890.

3) Denifle, Hist. Pol. BL, B. 75, 17 ff. ; 93 ff. ; 340 ff. Zeitschr. f. deutsche Altert., Jahrg. 1876, 1880, 1881. Taulers Bekehrung, München 1877. Riedel, Der Gottesfreund vom Overland, Innsbruck 1905.

Sluiten