Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 131. Mystiek.

245

heimschen kring is reeds boven x) gesproken. Alleen de grootste van allen, Thomas a Kempis (t 1471) moet opnieuw worden vermeld, omdat hij zonder twijfel de schrijver is van het beroemdste mystieke boekje: De navolging van Christus2). Daarenboven schreef hij nog verschillende eenvoudige zeer zalvende werken : Orationes et Meditationes de Vita Christi, Soliloquium animae, De elevatione mentis, Hortulus rosarum, Vallis liliorum, Meditatio de incarnatione Christi, Sermones ad novitios, enz. enz. 3) Als Nederlandsche mystieke komt nog de beroemde hjderes Lidwina van Schiedam in aanmerking. Zij werd geboren in 1380 en overleed na een zeer heilig en wonderbaar extatisch leven in 1433 *).

4°. Ook in andere landen leefden bekende mystiek Een der grootsten was Joannes Gerson, die zich aansloot bij Hugo en Richard van St. Victor. Hij stond op zuiver scholastiek terrein. Zijn standpunt blijkt bijzonder uit de werken Considerationes de theologia mystica en Tractatus de elucidatione scholastica mysticae theologiae 8). Nog in eenige zijner overige werken trachtte Gerson het ascetisch leven te bevorderen. Angela van Foligno (f 1309) het de Theologia crucis na6). Zoowel om hare wonderbare daden als om haar geschriften (brieven, dialogen en openbaringen) werd de H. Catharina van Siena (t 1380) beroemd7). Catharina

!) § 129, No. 4.

*■) K. Hirsche, Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi, 3 Bde, Berlin 1873—1894. Spitzen, Thomas a Kempis als schrijver der Navolging van Christus gehandhaafd, Utrecht en Leiden 1880. Dezelfde, Nalezing op mijn Thomas a Kempis, Utrecht 1881. Dezelfde, Les Hollandismes de 1'Imitation de Jésus-Christ, Utrecht 1884. Dezelfde, Nouvelle défense de Thomas a Kempis, Utrecht 1884. V. Becker S. J., L'Auteur de 1'Imitation et les documents Néerlandais, La Haye 1883, Dezelfde, De Katholiek, 1885, bl. 388—404 ; Bijdr. en Mededeel, v. h. Hist. Genootsch. 1887, p. 376 vv. Jaarboekje v. Alberdingk Thijm, Jaarg. 1897. Funk, Der Verfasser der Nachfolge Christi (Abh. u. Unters,, II, 408 ff.).

3) De beste editie is die van Pohl, Frib. Brisg. 1902 ss. Verschenen de deelen 1, 2, 3, 5, 6.

4) Thom. a Kempis, Vita Lidewigis. Pohl, Tom. VI, Brugman's leven, en ook dat van Joannes Gerlach in Acta SS. Boll,, Tom. II, Aprilis, p. 270 ss. Huysmans, S. Lydwine de Sohiedam, Paris 1903, 15e édition. Brugman, vertaald en bewerkt door P. G. Meyer O. P.

5) Ed. Lugdun, p. 361 ss.

8) Acta SS., Tom. I Jan. 186—234.

') Oapecelatro, Geschichte der H. Kath. von Siena. Deutsch von Conrad, Würzb. 1873. H. v. Bedern, Katharina v. Siena, Schwerin 1918.

Sluiten