Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246

§ 132. Moraal, kerkelijk recht en bijbelstudie.

van Bologna (f 1463) heeft haar Revelationes opgeteekendx). Catharina van Genua (t 1510) wijdde zich aan de ziekenverpleging en stelde mystieke verhandelingen en dialogen op2). Over de Revelationes der H. Birgitta (f 1373) is zeer veel onderhandeld (Florence en Bazel) 8) en geschreven 4), vooral naar aanleiding harer canonisatie. Een formeele goedkeuring van den H. Stoel hebben ze nooit ontvangen.

§ 132.

Moraal, kerkehjk recht en bijbelstudie.

Htvrter, Nomenclator literarius, Tom. IV (1109—1563), ed. 3. Oeniponte 1903. Schutte, Geschichte der Quellen und Litteratur des kan. Bechtes von Gratian bis zur Gegenwart, Band 1—3, Stuttgart 1875—1880. Schmitz, Die Bussbücher und Bussdisciplin der Kirche, Mainz 1883 ff. Dezelfde, Die Bussbücher und das kanonische Bussverfahren, Düsseldorf 1898, S. 720 ff. Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, Paris 1895, ss. fase. I—XXVII, articles: Versions (Francaises, Allemandes, Espagnoles etc); ook de articles: Travaux Dominicains, Franciscains etc. Walther, Die deutsche Bibelübersetsung des Mittelalters, Braunschweig 1889. Voor Nederland, Van Druten, Gesch. der Nederlandsche Bijbelvertaling, I—III, Leiden—-Botterdam 1895—1905. (Vgl. De Vooys, Theol. Tijdschr. 1903, bl. 111 w.). Ebbinge Wubben, Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament, 's-Gravenhage 1903. J. P. van Kasteren, S. J. Dictionnaire de la Bible (Vigouroux), Paris 1906, fase. XXVIII, p. 1449 ss.

1°. Was vroeger de moraal gewoonlijk in de dogmatiek en het kerkelijk recht behandeld en voor de practijk samengedrongen in de Canones poenitentiales, thans trad ze meer en meer als afzonderlijke wetenschap op den voorgrond. Dit blijkt uit het groot aantal Summae casuum van dien tijd. Meestal waren deze boeken alphabetisch geordend en boden de stof in casuïstieken vorm. De meest gebruikte was van den Minderbroeder van Asti, naar zijn woonof geboorteplaats gewoonlijk Astesanus genoemd, die op aandringen van kard. Theodorus Gaetanus omstreeks 1317 de Summa Astesana 5) opstelde en bhjk gaf van groote geleerdheid.

De Summa Pisana6) stelde de Dominicaner Bartholomeus

*) Ed. Bonon. 1536. Marcus, Das Leben der H. Kath. v. Bol., Begensb. 1868.

2) Fliche, Ste Cathérine de Gênes, Paris 1880. ») Mansi, XXX, 698—814.

*) Gerson, De probatione Spirituum, Opp. I, 37—43. *) Ed. Romae, 1728, 1730. Tom. II, in fol. e) Ed. Parisiensis 1470.

Sluiten