Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

HERVORMING IN DB OVERIGE LANDEN VAN EUROPA. HAAR INWENDIGE ONTWIKKELING.

§ 143.

Zwingli en Zwinglianisme in Zwitserland.

De werken van Zwingli, uitgegeven door Schuier en Schulthess, 8 Bde, Zürich 1828—1842, Suppl. 1861. Nieuwe editie in Corpus reform. Tom. 88, uitgegeven door Egli en Finsier, Berlin 1904, w. Stahelin, Huldreich Zwingli. Sein Leben und Wirken, 2 Bde. Basel 1895—1897, Jackson, Huldreich Zwingli, The Beformer of German Switzerland, London 1901. Oorthuis, De anthropologie van Zwingli, Leiden 1895 (Dissert.). Janssen-Pastor, III Band, S. 92 ff. ; Jakson, The latin Works and Correspondence of Zwingli, London 1912 ss. Good, Hist. of The Swiss ref. Church, Philadelphia 1913.

1°. Zwingli werd 1484 geboren te Wildhaus in het Zwitsersche graafschap Toggenburg. Na zijn studiën te Bern, Bazel en Weenen te hebben voltooid, ontving hij zijn aanstelling als pastoor te Glarus, dan te Einsiedeln en later als plebaan te Zürich. Ofschoon zijn zedelijk leven naar eigen bekentenis niet rein was x), predikte hij met ongewone welsprekendheid tegen het bederf der geestelijkheid en der Kerk, tegen de vereeniging der Heihgen, het priesterschap en de geloften. Ook voor hèm werd de afkondiging van den aflaat onder Leo X aanleiding, zijn dwalingen openlijk te verkondigen. Ofschoon hij geen misbruiken der commissarissen kende 2), predikte hij te Zürich tegen den aflaat en vond er een zeer gretig gehoor (1519—1520). In 1522 begon zijn verzet tegen de Kerk, wier vastenwet hij ongeldig noemde. Toen reeds vroeg hij met eenige anderen

*) Janssen, An meine Kritiker.

2) Paulus, Ablassprediger B. Sanson, Der Katholik, 1899, II, 434 fl.

Sluiten