Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK. Katholieke Keek en ware hervorming. § 153.

Hervormende werkzaamheid der Pausen.

Ranke, Die römischen Papste in den letzten vier Jahrhunderten, 3 Bnde. X Aufl., Leipzig 1900. Hefele-Hergenröther, Conciliengeschichte, IX Band, Freiburg i. Br. 1890. Laviaae et Rambaud, Histoire générale, Tom. IV—V, Paris 1894 s. Schwane, Dogmengeschichte der neueren Zeit, Freib. i. B. 1890. Paulaen, Geschichte des gelehrten TJnterrichts, 2 Aufl., II Band, Leipzig 1896. Pastor, Gesch. der Papste, V—VI B. Freib. i. Br. 1909—1913. Vgl. Hist. Pol. Bl. 1910, B. 146, s. 47—63. P. Tacchi Venturi S. J., Storia della Comp. di Gesü, vol. I, Boma 1910. Jourdan, The movement towards Catholic reform in the early sixteenth century, New-York 1914. Monod, La Béforme catholique, Bevue hist., 1916.

1°. Terwijl door de ketterijen van Luther, Zwingli, C a 1 v ij n en een menigte van hen afhankelijke sekten, heele provinciën en landen afvielen van de Kerk, begon in het overblijvende gedeelte de zoozeer verlangde hervorming in hoofd en leden. Tot een nieuw leven herrees de Kerk, die men den dood nabij waande, en wat in de meening der vijanden haar ondergang had moeten verhaasten, werd de aanleiding tot hernieuwden, webgen bloei. Was het Pausdom vóór de hereonning zeer diep gedaald, het verhief zich tot het krachtige bewustzijn zijner hooge waardigheid. De Pausen herwonnen aanzien en gezag ; werden het middelpunt der ware hervorming ; omgaven zich met een stoet eerwaardige mannen van heiligen wandel en groote talenten, die de ketterij bestreden met uitmuntend gevolg, misbruiken uitroeiden, de hervorming voltooiden en bevestigden.

Sluiten