Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 155. Sociëteit van Jezus.

403

het protestantisme en herstelde den ouden godsdienst. Ook P h i1 i p s II van Spanje, Napels en de Nederlanden voerde de Trentsche decreten in, maar met de clausule : behoudens de rechten der kroon. Frankrijk, zoo jaloersch op zijn vermeende Galhcaansche voorrechten, het aUeen de dogmatische decreten toe. Veel deden de synoden, de bisschoppen en heilige mannen voor de uitvoering der hervormende decreten. Onder deze muntte bijzonder de H. Carolus Borromaeus1) uit, die terstond te Milaan een seminarie oprichtte, geestehjkheid en volk opvoedde tot een waar kathohek leven. In het bisdom Geneve werkte met bijzonder goed gevolg de H. Franciscus van Sales2). Vincentius a Paulo wekte hefde en offervaardigheid op bij het Fransche volk. In Itahë schitterden bisschop Joannes Giberti van Verona, de H. Cajetanus, de H. Ignatius van Loyola en de H. Philippus Neri. Het katholieke leven in Spanje vond machtigen steun bij Philips II, bij den aartsbisschop van Braga, den H. Bartholomaeus de Martyribus, Ludovicus van Granada, de H.H. Thomas van Villanova, Petrus van Alcantara, Joannes de Deo, Theresia en Joannes van het Kruis. Een der machtigste middelen tot ware, kathoheke hervorming waren de talrijke religieuze orden en congregaties.

§ 155. Sociëteit van Jezus.

Institutum Soc. Jesu, 3 fol. Florentiae, 1892—3. Historiae Soeietatis Jesu, edd. N. Orlandini, Fr. Sacchini, Jos. J.uvenciu8, Jul. Gordara, 6 partes in 8 Tom., Romae 1615— 1769. Bartoli, Dell' Istoria della Compagnia di Gesü, 4 Tom., Roma 1663—1677. Duhr, Jesuitenfabeln. Ein Beitrag z. Kulturgesch. 4 Aufl., Freib. i. Br. 1904. Alexandre Brou, Les Jésuites et la Légende, 2 vols, Paris 1906—1907. Monumenta historica Soc. Jesu, Madrid sedert 1894 elke maand een aflevering. Cartas de S. Ignacio de Loyola, 6 vols, Madrid

1) Dott. C. Orsenigo, Vita di S. Carlo Borromeo, 2 ed. Milano 1911.

2) Curé de St. Sulpice, Vie de S. Fr. de Sales, Paris 1858. Oeuvres, éd. compl. Paris 1893 ss.

Sluiten